0533 4383292

Güneş Enerjisi;

 Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından bir tanesidir. Fosil kaynaklar olarak bilinen petrol, doğalgaz ve kömür rezervlerinin kıt kaynaklar olmaları nedeniyle zaman içerisinde tükeneceği bilinmektedir. Dünyada fosil yakıtların bu denli yoğun kullanılması ise küresel çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Sanayileşme sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gibi zararlı gazlar küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. 

Güneş Enerjisinin Avantajları;

- Güneş enerjisi ücretsiz,temiz ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. 

- Dışa bağımlılığı azaltır. Kendi elektriğinizi üretmeniz her zaman kazançlıdır. Elektrik fiyatlarındaki değişimlerinden etkilenmezsiniz.

- Güneş enerjisi sistemleri çevre dostudur ve bakımı yok denecek kadar azdır.

- Gereken enerji her coğrafyada ve her mevsimde bulunabilir. 

× Bize Ulaşın